ENERJİ KİMLİK BELGESİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu bağlı olarak çıkarılan Bina Enerji Performans yönetmenliğine göre tüm yapıların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmalıdır.
Yapılarda kullanılan enerji sistemlerinin ve yapı detaylarının özelliklerini baz alınarak hazırlanan EKB belgesi, ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma ve aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanması için tüketilen enerji miktarının sayılar verilerle raporlanmasıdır.
Enerji kimlik belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen BepTR programının kullanılarak yapıları A, B, C, D, E, F ve G arasında sınıflandırmaktadır.
Yüksek Enerji Verimliliği
Yenilebilir Enerji
AB Standartlarına Uyun.
Daha Fazla Enerji Tasarrufu

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALINMAZSA NE OLUR?

5627 Sayılı Kanun gereği Enerji Kimlik Belgesi zorunludur. Belgenin temin edilmesi için 1 Ocak 2020 tarihine kadar zaman verilmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinden sonra Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılarda alış-satış ve kiralama işlemleri yapılamayacaktır.

Ayrıca kanun gereği enerji kimlik belgesi olmayan bina (veya dairelere) daire başına cezalar uygulanacaktır.