Mekanik Tesisat Projeleri
Yangın Tesisat Projesi
Havalandırma Projesi
Asansör Avan Projesi
Yatırım Hizmetleri
İş Yeri Ruhsat Proje Hizmetleri
Şantiye Şefliği ve İşletme Hizmetleri
Peyzaj, Çevre ve Altyapı Hizmetleri

Tüm bu projelerin idari şartname, birim fiyat cetvelleri ve sözlşemelerinin hazırlanması ve anahtar teslim taahhüt işlerinin yapılması ve bu işlerin ortak çalıştığımız firmalar aracılığıyla inşaat, elektrik ve mimari projeler konusunda da anahtar teslim hizmetler vermektedir.

2705 sayılı Resmi Gazete de yer alan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” kapsamında yer alan yeni binalarda zorunlu olan eski binalarda ise en geç 01 Ocak 2020 yılına kadar alınması aksi takdirde alım-satım ve hizmet (elektrik-doğalgaz-su)  alımı yapamayacaklardır.

Mekanil Makina, bu konuda Yetkili olan Gündoğan Mühendislik firmasının Çanakkale ili ve ilçelerinde tek yetkili acentedir.

EKB, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bir belgedir.